Transportul fluvial de mărfuri pe Dunăre

Puteți să ocoliți zonele congestionate de trafic la prețuri mai mici.

Transportul fluvial reprezintă una dintre cele mai avantajoase și eficiente forme de transport pentru un volum mare de mărfuri.

Transport acoperit

  • ROMNAV dispune de 42 barje acoperite, cu o capacitate totală de 60.000 tone marfă.
  • Deplasarea convoaielor este asigurată de împingătoare cu puteri de 800 CP, 900 CP, 2400 CP, 2600 CP și 2800 CP.
  • Transporturile le efectuăm pe sectorul Constanța – Bratislava cu cca. 5000 tone marfă pe convoaiele mici și cca. 10.000 tone pe convoaiele mari.
Convoaiele acoperite
Pot fi angajate la transport
 completand formularul

Transport internațional

Transport descoperit

  • ROMNAV dispune de 8 barje descoperite, cu o capacitate totală de 12.000 tone marfă.
  • Un convoi poate transporta cca. 10.000 tone, funcție de cotele apelor Dunării.
  • Împingătoarele pentru aceste convoaie sunt de 2400CP.
  • Aceste convoaie sunt utilizate cu precădere pe rute care au porturi cu capacități rapide de încărcare/descărcare.
  • ROMNAV asigură și transporturi de mărfuri pe convoaie de 4000 to capacitate (câte 3 barje de 1500 tone capacitate fiecare) deservite de împingătoare de 800 CP. Aceste convoaie pot prelua mărfuri în cantități mici sau în porturi mai izolate.
Convoaiele acoperite
Pot fi angajate la transport
 completand formularul

Transport internațional
Convoaiele descoperite
Pot fi angajate la transport
 completand formularul

Transport descoperit